Szkoły muzyczne to miejsca, gdzie dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać swoje umiejętności muzyczne, uczyć się gry na różnych instrumentach i rozwijać swoją wrażliwość artystyczną. W Polsce istnieje wiele szkół muzycznych, które oferują różnorodne programy nauczania. W tym artykule przyjrzymy się rodzajom szkół muzycznych, ich wymaganiom oraz egzaminom, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć, co to oznacza, być uczniem szkoły muzycznej.

Rodzaje szkół muzycznych W Polsce możemy wyróżnić trzy główne rodzaje szkół muzycznych:

 • Państwowe szkoły muzyczne – podlegają Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, są finansowane z budżetu państwa i oferują darmowe kształcenie na poziomie podstawowym i średnim
 • Prywatne szkoły muzyczne – działają na zasadach komercyjnych i oferują kształcenie na różnych poziomach za opłatą. Mają większą swobodę w kształtowaniu programu nauczania i czasami oferują specjalistyczne kursy. 
 • Ogniska muzyczne przy innych placówkach oświatowych – funkcjonują przy domach kultury,  szkołach podstawowych, czy liceach i oferują nauczanie gry na instrumentach jako zajęcia pozalekcyjne.

Stopnie kształcenia muzycznego W Polsce wyróżnia się trzy stopnie kształcenia muzycznego:

 •  Szkoły muzyczne I stopnia – kształcenie podstawowe, trwające od 4 do 6 lat, dla dzieci i młodzieży od 6 do 16  roku życia. Nauczanie obejmuje naukę gry na instrumencie, śpiew oraz podstawy teorii muzyki. 
 • Szkoły muzyczne II stopnia – kształcenie średnie, trwające 6 lat, dla młodzieży od 15 do 20 roku życia. Nauczanie obejmuje naukę gry na instrumencie, śpiew,  teorię muzyki, harmonię, historię muzyki, a także zajęcia zespołowe. 
 • Akademie muzyczne oraz uniwersytety – kształcenie wyższe, trwające od 3 do 5 lat. Nauczanie obejmuje specjalistyczne zajęcia instrumentalne, wokalne, kompozycję, dyrygenturę, pedagogikę muzyczną, muzykologię oraz inne dziedziny związane z muzyką. Po ukończeniu akademii muzycznej bądź uniwersytetu otrzymuje się dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku artystycznym .

Wymagania przyjęcia do szkoły muzycznej

Przyjęcie do szkoły muzycznej zależy od indywidualnych umiejętności i predyspozycji kandydata. Oto niektóre wymagania, które muszą spełnić kandydaci:

 • Umiejętność czytania nut – kandydaci powinni znać podstawy teorii muzyki i potrafić odczytywać nuty.
 • Gra na instrumencie lub śpiew – kandydaci powinni posiadać podstawowe umiejętności gry na wybranym instrumencie lub umiejętność śpiewu.
 • Wiek – kandydaci do szkół muzycznych I stopnia powinni mieć ukończone 6 lat, do szkół muzycznych II stopnia 15 lat. Natomiast ogniska muzyczne indywidualnie określają wiek kandydatów.
 • Wykształcenie – aby dostać się do szkoły muzycznej I stopnia należy przejść egzamin sprawdzający predyspozycje muzyczne. Kandydaci do szkół muzycznych II stopnia muszą posiadać świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia lub posiadać wiedzę na poziomie szkoły muzycznej I stopnia, a do Akademii muzycznej lub Uniwersytetu posiadać ( w zależności od kierunku) wiedzę i umiejętności na poziomie szkoły muzycznej I lub II stopnia.

Egzaminy wstępne Kandydaci do szkół muzycznych muszą przystąpić do egzaminów wstępnych, które sprawdzają ich umiejętności muzyczne. Egzaminy obejmują:

 • Przesłuchanie na wybranym instrumencie lub śpiew – kandydaci muszą wykonać określony program, który może obejmować utwory solowe, etiudy. 
 • Teoria muzyki – kandydaci muszą wykazać się znajomością podstaw teorii muzyki, w tym nut, wartości rytmicznych, kluczy, tonacji, interwałów i akordów.
 • Test słuchu muzycznego – kandydaci muszą wykazać się umiejętnością rozpoznawania wysokości dźwięków, rytmów, interwałów, akordów i melodii.
 • Test czytania nut – na odpowiednim stopniu kształcenia kandydaci muszą wykazać się umiejętnością odczytywania nut avista. 

Po zakończeniu poszczególnych stopni szkoły muzycznej, uczniowie mają różne możliwości rozwoju zawodowego i dalszej edukacji.

Oto kilka opcji dostępnych po ukończeniu każdego stopnia:

Po ukończeniu szkoły muzycznej I stopnia:

 1. Kontynuowanie nauki w szkole muzycznej II stopnia.
 2. Przystąpienie do egzaminu na stopień muzyczny, który umożliwia kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.
 3. Udział w warsztatach, kursach i konkursach muzycznych dla młodych muzyków.
 4. Występy w lokalnych zespołach amatorskich, chórach czy orkiestrach.
 5. Prowadzenie prywatnych lekcji gry na instrumencie lub śpiewu dla początkujących.

Po ukończeniu szkoły muzycznej II stopnia:

 1. Przystąpienie do egzaminu na dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.
 2. Kontynuowanie nauki na studiach muzycznych na uczelni wyższej, takiej jak akademia muzyczna lub wydział muzyczny uniwersytetu.
 3. Występy w profesjonalnych zespołach, orkiestrach, chórach czy teatrach muzycznych.
 4. Prowadzenie prywatnych lekcji gry na instrumencie lub śpiewu dla uczniów na różnych poziomach zaawansowania.
 5. Praca jako muzyk sesyjny, kompozytor, aranżer czy producent muzyczny.

Po ukończeniu studiów muzycznych na uczelni wyższej:

 1. Praca jako wykładowca w szkole muzycznej lub na uczelni wyższej.
 2. Występy jako solista, kameralista czy muzyk orkiestrowy w renomowanych zespołach i orkiestrach na całym świecie.
 3. Komponowanie muzyki dla filmów, teatru, gier komputerowych czy reklam.
 4. Praca jako dyrygent, reżyser dźwięku, kierownik artystyczny czy menedżer muzyczny.
 5. Udział w międzynarodowych konkursach, festiwalach, warsztatach i konferencjach muzycznych.
 6. Prowadzenie własnej działalności, takiej jak studio nagraniowe, wytwórnia płytowa czy agencja artystyczna.

Warto zauważyć, że ścieżki kariery po ukończeniu szkoły muzycznej mogą się różnić w zależności od specjalizacji, talentów i ambicji każdego muzyka. Niezależnie od tego, który stopień szkoły muzycznej ukończysz, dalszy rozwój zawodowy i artystyczny zależy od Twojego zaangażowania, pracy, pasji oraz umiejętności nawiązywania kontaktów w branży muzycznej.

Oto kilka dodatkowych możliwości rozwoju zawodowego i artystycznego po ukończeniu edukacji muzycznej:

 1. Tworzenie własnych projektów muzycznych, takich jak zespoły, albumy czy koncerty.
 2. Współpraca z innymi artystami i twórcami w ramach interdyscyplinarnych projektów łączących muzykę z innymi dziedzinami sztuki, takimi jak taniec, teatr czy sztuki wizualne.
 3. Uczestnictwo w programach rezydencji artystycznych, które oferują możliwość twórczego rozwoju, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów z artystami z różnych dziedzin.
 4. Organizacja wydarzeń muzycznych, takich jak koncerty, festiwale czy warsztaty, które promują rozwój lokalnej sceny muzycznej.
 5. Praca jako krytyk muzyczny, dziennikarz czy redaktor w mediach zajmujących się muzyką.
 6. Angażowanie się w działalność edukacyjną, np. prowadzenie warsztatów, obozów muzycznych czy lekcji mistrzowskich dla młodych muzyków.

Rozwój kariery po ukończeniu szkoły muzycznej zależy od indywidualnych aspiracji, możliwości i wytrwałości każdego muzyka. Ważne jest, aby być otwartym na nowe doświadczenia, uczyć się od innych artystów i nieustannie poszerzać swoje horyzonty muzyczne. Tylko wtedy można osiągnąć sukces w dziedzinie, która jest równocześnie trudna i fascynująca.

Podsumowanie:

Szkoły muzyczne odgrywają kluczową rolę w edukacji i rozwoju przyszłych muzyków. Oferują różne rodzaje i stopnie kształcenia, zaczynając od podstawowej edukacji muzycznej, przez szkoły średnie i wyższe, aż do studiów doktoranckich. Aby zostać przyjętym do szkoły muzycznej, należy spełnić określone wymagania, takie jak umiejętność gry na instrumencie, czytanie nut i wiedza teoretyczna.

Egzaminy w szkołach muzycznych składają się z części praktycznej i teoretycznej, a ich trudność rośnie wraz z poziomem zaawansowania. Po ukończeniu edukacji muzycznej, absolwenci mają wiele możliwości rozwoju zawodowego i artystycznego, takich jak tworzenie własnych projektów muzycznych, współpraca z innymi artystami czy angażowanie się w działalność edukacyjną.

Kluczem do sukcesu w świecie muzyki jest nieustanne poszerzanie horyzontów, uczenie się od innych artystów i otwartość na nowe doświadczenia. Szkoła muzyczna jest doskonałym punktem wyjścia na drodze do realizacji marzeń i pasji związanej z muzyką.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.